Categories : Kuptimi i hadithit: Allahu e ka krijuar Ademin në pamjen e Tij