Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

1.Filloje martesën tënde sipas sunnetit

Imam Muhamed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420)
Edeb-uz-Zifaf
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Hamdi dhe lavdërimi i përket Allahut:

“Dhe një prej shenjave të Tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja, për njerëzit që mendojnë.” Er-Rum, 30:21

Selamet dhe salavatet e Allahut qofshin mbi profetin e Tij Muhamed ﷺ i cili ka thënë:

“Martohuni me gra të dashura dhe frytdhënëse. Unë do të garojë me ju ndaj popujve të tjerë në ditën e gjykimit.”

Transmeton Ahmedi dhe Tabarani me një zinxhir të mirë transmetimi. Ibn Hibani e vërtetoi atë nga Enesi.

Personi sapo i martuar që ka ndërmend të zhvendoset në shtëpi me gruan e tij, duhet ta di se Islami ka rregulla në këtë çështje. Shumica duke përfshirë edhe njerëzit fetarë ose i lënë pas dore ato ose ata janë injorantë rreth tyre. Duke pasur parasysh se një mik i dashur ishte afër martesës, unë dëshirova t’ia sqaroj atij këto rregulla në këtë libër të dobishëm për ta ndihmuar atë dhe besimtarët e tjerë që të praktikojnë sheriatin të cilin zotëria i të dërguarve ﷺ e kumtoi nga Zoti i botëve. Unë kam shtuar edhe disa pika që kanë të bëjnë me secilin bashkëshort, e me të cilat janë sprovuar edhe shumë çifte. E lus Allahun -te ala- që të sjell dobi me të dhe ta bëj këtë veprim të sinqertë vetëm për Të.

Rregullat e dasmës janë shumë. Në këtë nxitim ne jemi të interesuar vetëm në atë që është konfirmuar në sunnet dhe që nuk mund të kundërshtohet me mohim apo dyshim. Qëllimi është që ai i cili i praktikon ato të ketë njohuri për fenë e tij dhe të jetë i bindur në çështjen e tij. Shpresoj që Allahu t’i japë atij një fund të lumtur sepse ai e ka filluar martesën e tij sipas sunnetit dhe ta bëj atë që të jetë nga robërit e Tij për të cilët Ai ka thënë:

 “Edhe ata që thonë: “O Zoti ynë, dhurona nga gratë tona dhe trashëgimtarët tanë, ç’është prehje për sytë tanë dhe bëna shembull për të mirët!” El-Furkan, 25:74

Përfundimi i mirë u përket të devotshmëve.

Zoti i botëve ka thënë:

“Punëdrejtët do të jenë mes hijesh e burimesh, si dhe frutash nga ato që dëshirojnë. (Do t’u thuhet) “Hani e pini e ju bëftë mirë, (si shpërblim) për atë që keni punuar.” Kështu i shpërblejmë Ne ata, që bëjnë vepra të mira.” El-Murselat, 77:41-44

Shpërndaje: