“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

1.Parathënia e ”El-Kaua’id El-Arba’ah”

Sherh El-Kaua’id El-Arba’ah [Shpjegimi i katër parimeve] fq. 3

Autor: Imam Muhammed bin Abdil-Uehab

Shpjegues i librit: Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan

Fusnotat: Shejkh Khalid bin Kasim er-Raddadi

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Parathënia e librit

Hamdi dhe lavdërimi i takon Allahut, salavatet dhe selamet e Allahut qofshin mbi profetin tonë Muhammed, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij.

Ky është një shpjegim i librit të Shejkh-ul-Islamit dhe ripërtëritësit Muhammed bin Abdil-Uehabit -rahimehullah- i quajtur ”El -Kaua’id el-Arba’ah”. E kam shpjeguar këtë libër pasi që askush tjetër nuk e ka bërë këtë më parë dhe prandaj dëshirova që ta shpjegojë atë në përputhje me kapacitetin dhe aftësinë time.

Allahu më faltë për mangësitë e mia në të.

Autori -rahimehullah- ka thënë:

E lus Allahun, më Bujarin, Zotin e arshit madhështorë, që të mbrojë ty në këtë jetë, si dhe në jetën e përtejme, të bekojë kudo që të jesh dhe që të bëjë falënderues ndaj të mirave, të durueshëm kur vihesh në sprovë dhe të kërkosh falje kur mëkaton – dhe këto tri çështje janë çelësi i lumturisë.

Shpërndaje: