Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

10.Haxhi Temettu

Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420)

Burimi: Manasik-ul-Haxh uel-Umrah, fq. 15

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

9 – Ai që ka ndërmend të hyjë në ihram dhe të bashkojë haxhin dhe umren dhe ka sjellë me vete kurbanin, thotë:

لبيك اللهم بحجة و عمرة

“O Allah! Të përgjigjem ty me haxh dhe umre.”

Nëse ai vjen pa kurban, që është më mirë, ai thotë:

لبيك اللهم بعمرة

“O Allah! Të përgjigjem ty me umre.”

Nëse ai ka ndërmend të bëjë vetëm haxhin, ai e anulon këtë nijet dhe e kthen atë në umre, sepse profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Umra i është bashkuar haxhit deri në Ditën e Gjykimit.”

Pastaj ai i lidhi gishtat e tij.

Ai gjithashtu tha:

“O umeti i Muhammedit! Nëse ndonjë prej jush e bënë haxhin, ai duhet të bëj nijet umren me haxhin.”1

Ky është kuptimi i haxhit Temettu; futjen e umres në haxh.


1 Shih “el-Ahadith es-Sahihah” (2469).

Shpërndaje: