Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

109.Mos u pikëllo për shehidin

Imam Muhammed bin Muhammed el-Hanbeli el-Menbaxhi 

Burimi: Teslijetu Ehlil-Mesaib, fq. 228

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Ajo që robi duhet të dijë është se kur e sheh apo lexon atë që është përmendur më parë në kapitull, dhe se ka lloje të ndryshme të shehidllëkut, ai ngushëllohet me vdekjen e të dashurit të tij. Në parim, i vdekuri do të përjetojë ndonjë nga ajo që kemi përmendur edhe pse unë nuk kam lexuar çdo gjë që është transmetuar nga i dërguari (salAllahu alejhi ue selem) në lidhje me shehidllëkun. Është transmetuar se profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Vdekja e të huajit (garibit) është shehidllëk.”1

Unë kam përmendur numrin  shehidëve gjerësisht në librin “Ahkam-ut Ta’un”. Si përgëzim është i mjaftueshëm hadithi që e transmeton Ahmedi:

“Shumica e shehidëve të umetit tim vdesin në shtretërit e tyre.”2

Është përmendur se me çfarë shehidët shpërblehen kur vdesin dhe çfarë shpërblimi i pret ata tek Allahu dhe se si shpirtrat e tyre janë në zogj të gjelbër që hanë, pinë dhe fluturojnë si të duan në xhenet. Gjitha këto ndodhin në jetën në varr. Kur ata pastaj të hyjnë në xhenet me trupat e tyre ata lëvizin në një lumturi edhe më të madhe dhe më të bollshme.

Ebu Bekr el-Kati’i transmetoi me zinxhirin e tij të transmetimit se një grua tha:

“O i dërguari i Allahut! Kush është në xhenet?” Ai tha: “Profeti është në xhenet, shehidi është në xhenet, i porsalinduri është në xhenet dhe i porsalinduri që u varros i gjallë është në xhenet.”3

Kalimi i robit për tek Allahu dhe tek ajo që është tek Ai, ajo është më mirë për të se të qenit në këtë tokë në të cilën ai është krijuar. Allahu shikon se si ata veprojnë. Ai i sprovon ata me vështirësi, fatkeqësi dhe shehidllëk për të ditur se kush duron dhe kush dorëzohet që secili prej tyre të shpërblehet sipas veprave të tij. Disa shpërblehen me kopshte, ndërsa të tjerët dënohen në zjarre. Gjitha këto janë të drejta prej Tij. Ai nuk është aspak i padrejtë ndaj askujt. Kur Ai e fut një person në xhenet, Ai e bën atë nga mëshira e Tij dhe mirësitë e Tij, dhe kur Ai e fut një person në xhehenem Ai e bën atë nga drejtësia dhe fuqia e Tij:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

“Ai nuk pyetet se çfarë vepron, po ata, (njerëzit), pyeten.”4

Hamdi dhe lavdërimi i takon Atij gjithmonë dhe në të gjitha rastet.


1 I dobët sipas Ibnul Xhauzit në “el-Ilal el-Mutanahijeh”.

2 I dobët sipas Albanit “Silsilet-ul-Ahadithe edh-Dha’ifah” (2988).

3 I dobët sipas Albanit në “Dha’if Saghir-il-Xhami ‘” (5997).

4 21:23

Shpërndaje: