Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

11.Ji i gatshëm për të vdekur dhe për t’u shtypur në varr

Imam Ebul-Husejn Muhammed bin Ebi Ja’la el-Hanbeli (v. 526)

Burimi: Kitab-ul-I’tikad

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

[11] Duhet besuar dënimin në varr edhe në Munkerin dhe Nekirin.

Allahu (te ala) ka thënë:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا

”E kush ia kthen shpinën udhëzimit Tim, do të ketë jetë të vështirë.”2

Komentuesit e Kuranit thanë:

“Ky është dënimi në varr.”

Profeti i tha Umer bin el-Khatabit (radijAllahu anhu):

“O Umer! Çfarë do të ndodhte me ty nëse do t’i kishe parë dy engjëjt sprovues të varrit? Ata janë të zinj dhe i kanë sytë e kaltër, dhe sytë i kanë si vetëtima që të merr shikimin dhe zëri i tyre është si bubullima? Ata ecin në flokët e tyre dhe gërmojnë me dhëmballët e tyre. Në duart e tyre ata mbajnë nga një çekan të hekurt. Nëse ata i kishin goditur xhinët dhe njerëzit me ta, ata do të kishin rënë të vdekur.” Umeri (radijAllahu anhu) tha: “Në cilën gjendje do të jem atë ditë?” Profeti i tha: “Në të njëjtën gjendje që je sot.” Ai tha: “Prandaj unë do të mbroj ty nga ata, o i dërguari i Allahut!”3

Umm Khalid (radijAllahu anha) ka thënë:

“E kam dëgjuar profetin duke u lutur për mbrojtje kundër dënimit të varrit.”4

Profeti ka thanë:

“Nëse dikush do t’i kishte shpëtuar shtypjes në varr atëherë do të ishte Sa’d bin Muadhi për të cilin u dridh arshi Mëshiruesit.”5

Po ashtu duhet besuar në tingullin që del nga briri i Israfilit në lidhje me ringjalljen. Të bindësh zemrën se do të vdesësh dhe do të shtypesh në varr. Është e detyrueshme të besosh në marrjen në pyetje në varr dhe në ringjalljen pas vdekjes. Kushdo që i mohon këto është kafir.


1 Dy engjëjt që marrin në pyetje të vdekurit në varr.

2 20:124.

3 Bejhaki në “Ithbat” Adhab-il-Kabr “(116-117) dhe Ibn Ebi Daudi në “el-Ba’th”(7).

4 Bukhari (6364) dhe Muslimi (584).

5 Ahmedi (6/55).

Shpërndaje: