Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

12.Gruas duhet t’i jepet i tërë mehri

Shejkh Sulejman Er-Ruhejli
Hak-ku Ez-Zeuxhejni
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Prej të drejtave të bashkëshortëve në aktin e martesës është që burri t’ia jap gruas tërë mehrin e saj të plotë dhe jo të mangët, por ashtu sikurse kanë rënë dakord bashkëshortët.

Allahu – i Lartësuar- ka thënë:

”Dhe jepuni me gjithë zemër grave tuaja dhuratën e kurorëzimit.En-Nisa, 4:4

Gjithashtu – i Lartësuari- ka thënë:

”Në qoftë se dëshironi të ndërroni grua, duke e lëshuar njërën për të marrë një tjetër, asaj që i keni dhënë pasuri, mos i merrni nga ajo (pasuri) asgjë.” En-Nisa, 4:20

Shpërndaje: