“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

13.Bërja tejemum në vend të abdesit pas marrëdhënieve intime

Imam Muhammed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420) 

Burimi: Adab-uz-Zifaf, fq. 76

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

12 – Marrja tejemum në vend të larjes pas marrëdhënieve intime

Ata që janë xhunub gjithashtu mund të përdorin tejemumin në vend të larjes. Aishah (radijAllahu anha) ka thënë:

“Pasi që i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) kishte pasur marrëdhënie intime dhe dëshironte të flinte gjumë, ai ose merrte abdes ose merrte tejemum.”1

1 Bejhaki (1/200) nëpërmjet Ahtham bin Ali, nga Hisham, nga babai i tij, nga Aishah. Hafidhi ka thënë:

“Zinxhiri i transmetimit është i mirë.” (Fet’h-ul-Bari (1/313))

Gjithashtu Ibn Ebi Shejbeh (1/48/1) e transmeton atë nëpërmjet Ahtham me të njëjtën zinxhir të transmetimit nga Aishah. Prandaj ajo u pyet në lidhje me burrin që bëhet xhunub gjatë natës dhe dëshiron të flejë. Përgjigjja e saj ishte:

“Ai merr abdes ose tejemmum.”

Zinxhiri i transmetimit është autentik. Isma’il bin Ajjash transmetoi diçka të ngjashme nga Hisham bin Uruah me të njëjtin zinxhir të transmetimit nga profeti (salAllahu alejhi ue selem). Në të thuhet:

“Nëse ai kishte pasur marrëdhënie intime me një nga bashkëshortet e tij dhe përtonte të lahej, ai prekte murin me duart e tij dhe merrte tejemum nga ai.”

Transmetohet nga Tabarani në “el-Ausat” (1/9) nëpërmjet Bakijjeh bin el-Ualid. Ai tha:

“Vetëm Hishami e transmetoi atë nga Ismaili”.

Ismaili është i dobët kur transmeton nga transmetuesit në Hixhaz dhe ky është një ritregim prej tyre. Megjithatë hadithi transmetohet gjithashtu nga Aththam bin Ali (i cili është i besueshëm), e cila në mënyrë të qartë refuzon fjalët e Tabaranit.

Shpërndaje: