Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

13.Tejemumi në vend të larjes pas marrëdhënieve intime

Imam Muhamed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420)
Edeb-uz-Zifaf
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Ata që janë xhunub gjithashtu mund të përdorin tejemumin në vend të larjes.

Aishah -radijAllahu anha- ka thënë:

“Pasi që i dërguari i Allahut ﷺ kishte pasur marrëdhënie intime dhe dëshironte të binte në gjumë, ai ose merrte abdes ose bënte tejemum.”

Transmeton Bejhaki (1/200) nëpërmjet Ahtham bin Ali, nga Hisham, nga babai i tij, nga Aishah.

Hafidhi ka thënë: “Zinxhiri i transmetimit është i mirë.” (Fet’h-ul-Bari (1/313)).

Gjithashtu Ibn Ebi Shejbeh (1/48/1) e transmeton atë nëpërmjet Ahthem me të njëjtën zinxhir të transmetimit nga Aishah. Prandaj ajo u pyet në lidhje me burrin që bëhet xhunub gjatë natës dhe dëshiron të flejë.

Përgjigjja e saj ishte: “Ai merr abdes ose bënë tejemum.”

Zinxhiri i transmetimit është i saktë. Ismail bin Ajash transmetoi diçka të ngjashme nga Hisham bin Urueh me të njëjtin zinxhir të transmetimit nga profeti . Në të thuhet:

“Nëse ai kishte pasur marrëdhënie intime me një nga bashkëshortet e tij dhe përtonte të lahej, ai prekte murin me duart e tij dhe bënte tejemum në muri.”

Transmetohet nga Tabarani në “el-Ausat (1/9)” nëpërmjet Bakijjeh bin el-Uelid.

Ai tha: “Vetëm Hishami e transmetoi atë nga Ismaili”.

Ismaili është i dobët kur transmeton nga transmetuesit në Hixhaz dhe ky është një ritregim prej tyre. Megjithatë hadithi transmetohet gjithashtu nga Athem bin Ali (i cili është i besueshëm), e cila në mënyrë të qartë refuzon fjalët e Tabaranit.

Shpërndaje: