“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

15.Argumenti i pesmbëdhjetë nga sunneti se Allahu është mbi qiell

Imam Muveffekud-Din bin Kudameh el-Makdisi (v. 620)

Burimi: Ithbatu Sifat-il-Uluv, fq. 129-130

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com 

36 – Muhammedi na informoi, Ahmedi na informoi, Hafidh Ebu Nu’ajm na informoi, Ebu Bekr bin Khallad na informoi, el-Harith bin Ebi Usameh na tregoi, Ebu Nu’ajm na tregoi, el-A’mash na tregoi nga Ibrahimin et-Tejmi, nga babai i tij, nga Ebu Dherri (radijAllahu anhu) i cili tha:

“Ne ishim ulur me profetin ﷺ në xhami, ndërsa dielli perëndoi. Ai tha: “O Ebu Dherr! A e dini ku dielli perëndon?” Unë u përgjigja: “Allahu dhe i dërguari i Tij e dinë më mirë.” Ai ﷺ tha:

“Ai shkon deri sa të bjerë në sexhde nën arshin tek Zoti i tij dhe kërkon leje. Nuk i jepet leje derisa të kërkojë ndërmjetësim dhe lutet për këtë. Pas një kohe të gjatë, i thuhet atij: “Ngritu në vendin tënd.” Ky është kuptimi i fjalëve të Tij (te ala)1:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

”Dhe dielli sillet në drejtimin e vet të caktuar. Kështu e ka paracaktuar i Gjithëfuqishmi, i Gjithëdijshmi.”2 


1 Bukhari (3199) dhe Muslimi (159).

2 Ja Sin 36:38.

Shpërndaje: