Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

2.Dobia e dhikrit

Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)
Sahihul-Kelimit-Tajjib
Verifikoi dhe korrigjoi: Imam Muhamed Nasir-ud-Din el-Albani 
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

1 – Ebu Derda (radijAllahu anhu) tregoi se i ërguari i Allahut  ka thënë:

أَلا أُنَبِّئْكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَأَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ قَالُوا : مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى

“A dëshironi t’ju tregoj për veprën tuaj më të mirë, më të pastër te Sunduesi juaj (Allahu), me të cilën fitoni shpërblimet më të larta tek Ai, për veprën më të mirë sesa të shpenzoni ar dhe argjend, më të mirë sesa ta takoni armikun tuaj dhe t’i mëshoni në qafë apo t’ju mëshojnë ata juve?” Ata thanë: “Po, si jo.” I Dërguari ﷺ tha: “Dhikri (përmendja) e Allahut.” 

Transmeton Tirmidhi dhe Ibn Maxheh. El-Hakim tha: “Zinxhiri i transmetimit është autentik.” Dhehebi u pajtua me këtë, e cila është e saktë.

2 – Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) tregoi se profeti ka thënë:

سبق المفردون قالوا : وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات

“Jua kaluan ata që i qasen adhurimit (el-muferridun).” Ata e pyetën: “E kush janë ata që i qasen adhurimit, o Dërguari Allahut?” Ai u përgjigj: “Burrat dhe gratë, të cilët e përmendin shumë Allahun.” 

Transmeton Muslimi.

3 – Abdullah bin Busr, tregon se si një njeri tha: “O i dërguar i Allahut! Ligjet dhe obligimet fetare janë shtuar, prandaj më trego diçka më të lehtë që t’i përmbahem asaj!”

Profeti , iu përgjigj: 

لا يزال لسانك رطباً بذكر الله

“Le të jetë gjuha jote gjithmonë e njomë me përmendjen e Allahut.” 

Transmeton Tirmidhi i cili tha: “Hadithi është i mirë”. Në të vërtetë hadithi është autentik, tha el-Hakim dhe u përkrah nga edh-Dhehebi.

4 – Profeti ﷺ ka thënë:

مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت

“Shembulli i atij i cili e përmend Zotin e tij dhe ai i cili nuk e përmend Zotin e tij, është sikurse i të gjallit me të vdekurin.” 

Transmeton Bukhari.

5 – I dërguari i Allahut  ka thënë:

من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة , ومن اضطجع مضجعاً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة

“Kush ulet në një vend dhe nuk e përmend Allahun në të, kjo tek Allahu është humbje kohe dhe ai do të pendohet. Dhe kush mbështetet në një vend dhe nuk e përmend Allahun, tek Allahu është humbje e kotë (d.m.th. mangësi, përgjegjësi dhe dëshpërim) dhe ai do të pendohet.” 

Transmeton Ebu Daudi. Autentik. Megjithëse zinxhiri i transmetimit të Ebu Daudit është i mirë, por ai mbështetet nga shumë zinxhirë të tjerë dëshmues, disa prej të cilëve janë autentikë dhe sipas kushteve Muslimit.


Shpërndaje: