Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

22.Të folurit e Allahut nuk është i ndarë nga Ai

Autor: Imam Ahmed bin Hanbel

Komentues i librit: Alameh Rabi bin Hadi el-Medkhali 

Burimi: Komentimi i librit të imam Ahmedit ”Sherh Usul-is-Sunneh” fq. 385-386

Përktheu: Valdet Gashi

 www.perlatmuslimane.com

Imam Ahmedi (rahimehullah) ka thënë:

”Kurani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar. Nuk duhet tërhequr për të thënë se nuk është i krijuar. Të folurit e Allahut nuk është i ndarë nga Ai dhe asgjë nga Ai nuk është i krijuar.”

Të folurit e Allahut (tebareke ue te ala) është një cilësi e cila qëndron në qenien e Tij, por Ai flet kur Ai dëshiron dhe nëse Ai do.

Fjalët e imam Ahmedit:

”Të folurit e Allahut nuk është i ndarë nga Ai…”

refuzon Mutezilitë që thonë se Allahu e ka krijuar atë dhe ajo nuk qëndron në ndonjë vend. Të folurit e Allahut është një cilësi, sikurse edhe aftësia e Tij dhe dëshira që janë cilësi të përjetshme që qëndrojnë në qenien e Tij (subhanehu ue te ala). Ato janë cilësi të përsosura. Allahu flet kur Ai dëshiron sikurse Ai krijon kur të dojë;

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

 “Kur Ai dëshiron diçka, është vetëm se Ai t’i thotë asaj: ”Bëhu!” Ajo menjëherë bëhet.” 36:82

Të folurit është një cilësi qenësore, por Ai flet, shpallë, krijon dhe furnizon me fjalën e Tij.

Fjalët e imam Ahmedit:

Të folurit e Allahut nuk është i ndarë nga Ai…”

I referohet asaj se fjalimi i Tij mbahet nga esenca e Tij. Megjithatë, dëgjohet edhe Kurani edhe të folurit e Tij.

Fjalët e imam Ahmedit:

Të folurit e Allahut nuk është i ndarë nga Ai…”

D.m.th se kjo cilësi qëndron në qenien e Tij, e cila është një refuzim i Mutezilive që thonë se Allahu e ka krijuar të folurit pa një vend që qëndron në të.

Shpërndaje: