Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

25.Ndërrohet kibleja dhe agjërimi bëhet obligim

Imam Ibn Kethir ed-Dimeshkij (v. 774)
Burimi: El-Fusul fi Sirat-ir-Rasul, fq. 45
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Në të njëjtin vit, u ndryshua kibleja nga Jeruzalemi për në Qabe. Kjo ndodhi gjashtëmbëdhjetë muaj pas ardhjes së profetit (salAllahu alejhi ue selem) në Medine. Një tjetër mendim thotë se ishte shtatëmbëdhjetë muaj. Të dy transmetimet përmenden nga Bukhari dhe Muslimi.

Ata të parët që u falën drejt Qabes ishin Ebu Said bin el-Mu’alla dhe dhoku i tij, gjë të cilën e ka transmetuar Nesai:

“Kemi dëgjuar të dërguarin e Allahut (salAllahu alejhi ue selem) duke u predikuar njerëzve dhe ai lexoi ndërrimin e kibles. I thashë shokut tim: “Eja dhe ti falim dy rekate në mënyrë që ne të jemi të parët që u falën drejt qabës.” Ne shkuam dhe u fshehëm dhe u falëm drejt saj. Pastaj erdhi i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) zbriti dhe e fali namazin e drekës me njerëzit.”

Gjithashtu agjërimi i Ramazanit u bë obligim dhe një ditë më pas u obligua Zekat-ul-Fitri.

Shpërndaje: