Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

26.Ushtria muslimane në betejën e Bedrit

Imam Ibn Kethir ed-Dimeshkij (v. 774)
Burimi: El-Fusul fi Sirat-ir-Rasul, fq. 45-46
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Ne do të përmbledhim betejën e dytë të Bedrit. Kjo ishte një betejë madhështore ku Allahu ndau të vërtetën nga e kota, forcoi islamin dhe e hodhi poshtë mosbesimin dhe jobesimtarët.

Në Ramazanit në vitin 2 i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) e mësyu një karvan që vinte nga Shami. Karvani udhëhiqej nga Ebu Sufjan Sakhr ibn Harbi dhe përbëhej nga tridhjetë apo dyzet burra nga Kurejshët. Ishte një karvan shumë i madh që përmbante pasuri të shumtë të Kurejshëve. Profeti (salAllahu alejhi ue selem) i nxiti burrat e pranishëm që të shkojnë atje. Nuk ishte ndonjë grup i madh. Ai përbëhej nga më shumë se 310 burra. Ishin mbetur tetë ditë të Ramazanit. Profeti (salAllahu alejhi ue selem) e la zëvendësues dhe udhëheqës në namaz në këtë rast Ibn Um Maktumin (radijAllahu) në el-Medine. Kur kishin arritur në Rauha, profeti (salAllahu alejhi ue selem) i tha të kthehet Ebu Lubabah bin Abdil-Mundhirit në Medine dhe të jetë zëvendës i tij.

Ata nuk kishin kuaj pos kuajve të Zubejrt dhe Mikdad ibn el-Esued el-Kindiut. Ata kishin vetëm 70 deve. Dy, tre, katër dhe madje edhe më shumë persona ndërroheshin për të hipur në të njëjtën deve. I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem), Aliu dhe bin Mardhad bin Ebi Mardhad el-Ghanui ndërroheshin për të hipur në një deve. Zejd bin Harithe dhe skllevërit e të dërguarit të Allahut (salAllahu alejhi ue selem) Anaseh dhe Ebu Kebshe dhe Hamzah ndërroheshin për të hipur në një deve. Ebu Bekri, Umeri dhe Abdurr-Rrahman bin Aufi ndërroheshin për të hipur në një deve dhe kështu me radhë.

Shpërndaje: