Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

3. Besimi (imani) sipas Esharive

Alameh Abdullah bin Abdurr-Rrahman Ebu Butejn (v. 1282)

Burimi: er-Rasa’il uel-Masa’il en-Nexhjdijjeh (2/177)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Esharitë besojnë se besimi (imani) përbëhet vetëm nga besimi me zemër dhe ata përjashtojnë veprat nga besimi. Ata pohojnë se hadithet që i quajnë veprat si besim janë vetëm metaforë, jo reale.

Metodologjia e Ehl-us-Sunnetit është se besimi përbëhet nga besimi me zemër, fjalë e gjuhës dhe veprim i gjymtyrëve. Disa dijetarë bëjnë tekfir mbi atë që përjashton veprat nga besimi.


Lexo për besimin:

https://www.perlatmuslimane.com/category/teuhid/imani-kufri-dhe-shirku/besimi-dhe-shtyllat-dhe-elementet-e-saj/

Shpërndaje: