Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

3.Kushti i tretë i namazit – aftësia për të dalluar

Autor: Imam Muhamed bin Abdil-Uehab (v. 1206)
Shpjegues i librit: Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (v. 1420)
Esh-Sherh El-Mumtez
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Shejkh-ul-Islam dhe imam Muhamed ibn Abdil-Uehab -rahimehullah- ka thënë:

Kushti i tretë është aftësia për të dalluar. Kjo është e kundërta e moshës së vogël. Kufiri i saj është mosha shtatë vjeçe. Atëherë fëmija duhet të urdhërohet të falet.

Profeti ﷺ ka thënë:

“Urdhëroni fëmijët tuaj që të falin namazin kur t’i mbushin shtatë vjet, rrihni (lehtë) nëse nuk falen kur t’i mbushin dhjetë vjet dhe ndani nga shtretërit.”

Transmeton Ebu Daudi (495) dhe Ahmedi (6756). Saktësuar nga Albani në “el-Irua (1/266)”.

Shpjegimi:

Kjo është e kundërta e moshës së vogël. Kufiri i saj është mosha shtatë vjeçe. Atëherë fëmija duhet të urdhërohet të falet.

Profeti ﷺ ka thënë:

“Urdhëroni fëmijët tuaj të falin namazin kur ata janë shtatë vjeç dhe i rrihni për të kur ata janë dhjetë vjeç, dhe ndani dyshekët e tyre.”

“… dhe fëmija derisa të bëhet moshë pjekur.”

do të thotë se ata nuk janë përgjegjës për veprimet e tyre. Fëmija së pari mëkaton kur të ketë arritur moshën e pjekurisë. Megjithatë, duhet të urdhërohet me namaz me qëllim përgatitor dhe udhëzues. Kur të bëhet i pjekur seksualisht, ai duhet të jetë mësuar dhe trajnuar me namaz.

Shpërndaje: