Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

33.Lehtësimet gjatë ditëve të Teshrikut

Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420)

Burimi: Manasik-ul-Haxh uel-Umrah, fq. 38-39

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

124 – Është Sunnet që ritualet e përmendura të veprohen sipas rendit të mëposhtëm:

1 – Hedhja e gurëve

2 – Therja e kurbanit

3 – Rruajtja e flokëve

4 – Tauaf-ul-Ifadah

5 – Sa’j për haxhin Temettu

Megjithatë, lejohet nëse ato bëhen pa rend.

Profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Nuk ka të keqe. Nuk ka të keqe.”

125 – Për haxhiun që është i arsyetuar të mos hedh gurët vlen kjo:

1 – Ai nuk ka nevojë të qëndrojë gjatë natës në Mina. Ibn Umeri ka thënë:

“El-Abbasi i kërkoi të dërguarit të Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ta lejonte të kalonte natën në Mekë gjatë netëve të Minës për t’u kujdesur për ujin për haxhinjtë, të cilin ai e lejoi.”1

2 – Ai mund të hedhë gurët për dy ditë në një ditë të vetme. Asim bin Adi ka thënë:

“I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem)  u lejoi barinjve të deveve të largoheshin natën për të hedhur gurët në ditën e Nahrit (kurbanit). Pas therjes, atyre iu lejua të bashkojnë dy ditë që të hedhin gurët në njërën prej tyre.”2

3 – Ai mund të hedhë gurët gjatë natës. Profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Bariu hedhë gurët gjatë natës dhe i dërgon në kullotë shtazët ditën.”3


1 Transmetuar nga Bukhari, Muslimi dhe të tjerët. Është përmendur në “el-Irua” (1079).

2 Transmetuar nga autorët e Suneneve. Është vërtetuar nga disa dijetarë dhe përmendet në referencën e mëparshme (1080).

3 Hadithi është i mirë. Është transmetuar nga el-Bezzar, el-Bejhaki dhe të tjerë nga Ibn Abbasi. Hafidh ibn Haxheri tha se zinxhiri i tij i transmetimit është i mirë. Gjithashtu, ai ka rrugë transmetimi të dëshmuar që kam përmendur në “es-Sahihah” (2477).

Shpërndaje: