Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

38.Hadithi i Xhibrilit në lidhje me Islamin, besimin dhe ihsanin

Autor: Imam Muhammed bin Abdil-Uehab (v. 1206)

Shpjegues i librit: Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (v. 1420)
 Sherh Thalathat-il-Usul, fq. 45
Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Shejkh-ul-Islam Muhammed bin Abdil-Uehab -rahimehullah- ka thënë:

Dëshmia për këtë është hadithi i vërtetë, i transmetuar nga Umer bin el-Khatabi -radijAllahu anhu-:

“Një ditë, ndërsa rrinim me të dërguarin e Allahut ﷺ, u shfaq një njeri me rroba shumë të bardha dhe me flokë shumë të zinj, te ai nuk dukeshin shenjat e udhëtimit dhe askush prej nesh nuk e njihte atë. U ul pranë profetit ﷺ dhe i mbështeti gjunjët e tij me gjunjët e profetit dhe i vendosi duart e tij mbi kofshët e tij.”

Pastaj iu drejtua: ”O Muhammed, më trego për Islamin!”

I dërguari i Allahut ﷺ tha: “Islami është të dëshmosh se askush nuk meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhammedi është i dërguari i Allahut, të falësh namazin, të japësh zekatin, të agjërosh muajin e Ramazanit dhe ta kryesh haxhin në shtëpinë e shenjtë po pate mundësi.”

Ai tha: ”Ke thënë të vërtetën.”

Ne u çuditëm nga fakti se vetë e pyeste dhe vetë ia miratonte.

Pastaj tha: ”Më trego për imanin!”

I dërguari ﷺ tha:

Imani është të besosh:

1 – Allahun.

2 – Engjëjt e Tij.

3 – Librat e Tij.

4 – Të dërguarit e Tij.

5 – Ditën e ringjalljes. 

6 – Dhe të besosh në kaderin (caktimin), qoftë i mirë, qoftë i keq.”

Ai tha: ”Ke thënë të vërtetën.” Më trego për ihsanin!”

I dërguari i Allahut ﷺ tha: ”Ta adhurosh Allahun sikurse je duke e parë. Edhe pse nuk e sheh Atë, Ai të sheh ty.”

Ai tha: ”Më trego për kijametin.”

I dërguari i Allahut ﷺ tha: ”I pyeturi nuk di më shumë se pyetësi.”

Ai tha: ”Më trego për shenjat e tij!”

I dërguari i Allahut ﷺ tha: ”Atëherë kur robëresha ta lindë zonjën e saj dhe kur t’i shohësh të zbathurit e zhveshur e fukarenj, barinjtë e deleve, të garojnë në ndërtimin e godinave të larta.” Pastaj personi u largua.”

Pastaj i dërguari i Allahut ﷺ tha: ”O Umer, a e di se kush ishte pyetësi?”

Thashë: ”Allahu dhe i dërguari i Tij e dinë më së miri.”

I dërguari i Allahut ﷺ tha: ”Ai ishte Xhibrili, erdhi për t’jua mësuar fenë tuaj.”

Transmeton Muslimi (8).

Shpërndaje: