Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

4.Datëlindja e profetit

Imam Ibn Kethir ed-Dimeshkij (v. 774)
Burimi: El-Fusul fi Sirat-ir-Rasul, fq. 15-16
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka lindur në ditën e hënë në dy netët e fundit të muajit Rabi el-Auuel. Një tjetër mendim është se ai ka lindur me tetë Rabi el-Auuel. Një mendim tjetër thotë se ai u lind me dhjetë Rabi el-Auuel. Një tjetër mendim thotë se ai ka lindur me dymbëdhjetë Rabi el-Auuel. ez-Zubejr bin Bakkar ka thënë:

“Ai ka lindur në Ramazan.”

Megjithatë, ky mendim është i veçantë. Es-Suhejli e ka cituar atë në librin e tij “er-Raudhah”.

Ai u lind në vitin e elefantit, pesë ditë pas ngjarjes. Një tjetër mendim thotë se ai ka lindur tetëdhjetë e pesë ditë pas ngjarjes. Një mendim tjetër thotë se ai ka lindur dhjetë vjet më vonë. Një mendim tjetër thotë se tridhjetë vjet pas vitit të elefantit. Një mendim i pestë thotë se dyzet vjet më pas.

Mendimi i saktë është se ai ka lindur në vitin e elefantit. Ibrahim bin el-Mundhir el-Hizami (mësuesi i el-Bukharit), Khalifah bin Khajjat dhe të tjerët kanë shpallur konsensus për këtë.

Babai i tij vdiq para se të lindte. Një tjetër mendim thotë se ai vdiq kur ishte disa muajsh. Një mendim i tretë është se ai vdiq kur ishte një vit. Një medim katërt thotë se ai ishte dy vjet.

Mendimi më i njohur është mendimi i parë.

Shpërndaje: