Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

41.Burri duhet ta mbrojë gruan nga xhehnemi

Shejkh Sulejman Er-Ruhejli
Hak-ku Ez-Zeuxhejni
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Prej të drejtave të gruas mbi burrin e saj është që ai të jetë shkaktarë që ajo të shpëtoj nga xhehenemi, duke e mësuar atë, duke e urdhëruar në të mirë, duke e ndaluar nga e keqja dhe duke bërë durim me të gjitha këto. Ai duhet ta parandalojë nga gjërat që mund t’ia shkaktojnë hyrjen në xhehenem.

Allahu -azze ue xhel- ka thënë:

“O ju që besoni! Ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri, lënda djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët.” Et-Tahrim, 66:6

Zoti ynë -subhanehu ue te ala- gjithashtu ka thënë:

“Urdhëroje familjen tënde që të falë namazin dhe këmbëngul në këtë!” Taha, 20:132

Shpërndaje: