Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

43.Nuk ka dallimi ndaj adhurimit të statujave dhe profetëve të vdekur

Autor: Imam Muhammed bin Abdil -Uehab

Shpjegues i librit: Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

Burimi: Sherh Kefsh-ish-Shubahat

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Nëse ai thotë: “Këto ajete janë shpallur për ata që adhurojnë idhutj! Si mund t’i konsideroni njerëzit e mirë sikurse idhujt? Si mund ti krahasoni profetët me idhujt?”, duhet t’i përgjigjesh me atë që është përmendur më parë.

 Shpjegimi

Idhujtarët thonë se këto ajete janë shpallur për ata që adhurojnë idhujt e këta eulija (njerëz të mirë) nuk janë idhuj. Atëherë, përgjigju atij në mënyrën e mësipërme. Ai që adhuron dikë tjetër pos Allahut, e ka bërë atë idhull. Atëherë cili është dallimi në mes adhurimit të statujave dhe adhurimit të profetëve dhe eulijave? Pra asnjëri prej tyre nuk mund t’i sjell dobi adhuruesve të tij.

Shpërndaje: