“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

45.Ai që e fyen kohën, e shqetëson Allahun

Autor: Imam Muhammed bin Abdul-Uehab (v. 1206)
Shpjegues i librit: Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (v. 1420)
Sherh Kitab-it-Teuhid, fq. 140
Përktheu: ValdetGashi
www.perlatmuslimane.com

Shejkh-ul-Islam Muhammed bin Abdil-Uehab -rahimehullah- ka thënë:

1 – Allahu -te ala- ka thënë:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

Ata thonë: “Nuk ka tjetër veç jetës së kësaj bote, vdesim e jetojmë dhe vetëm koha na shkatërron”.El-Xhathijeh, 45:24

2 – Është transmetuar në mënyrë autentike përmes Ebu Hurejrës se profeti  ka thënë:

Allahu -te ala- ka thënë: “Më shqetëson biri i Ademit, e fyen kohën e Unë jam koha, Unë sjell ndryshimin e natës dhe të ditës.”

Transmeton Bukhari (4826) dhe Muslimi (2246).

Në një transmetim tjetër ai thotë:

”Mos e fyeni kohën se vërtet Allahu është koha.”

Transmeton Muslimi (2246).

Shpjegimi:

Me këtë titull autori dëshiron të qartësojë se fyerja e kohës dhe mëkatet e tjera e prishin dhe e dobësojnë teuhidin dhe e mangësojnë plotësinë e tij. Është obligim për t’u shmangur nga të gjitha mëkatet që dobësojnë besimin, prej tyre është fyerja e kohës, erës dhe çdo gjëje tjetër që nuk meriton të fyhet. Është obligim qëndrimi larg çdo gjëje që e zemëron Allahun sepse koha është e krijuar dhe e kontrolluar nga Allahu, prandaj ajo nuk mund të bëjë asgjë vetvetiu. Allahu -te ala- është Ai që e zotëron atë. Koha përbëhet nga nata dhe dita. Ai që e fyen atë e shqetëson Allahun. Askush nuk mund ta dëmtojë Allahun por mëkatet e shqetësojnë Atë për shkak se ato e zemërojnë Atë.

Allahu -te ala- ka thënë:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

Pa dyshim, ata që fyejnë Allahun dhe të dërguarin e Tij, i mallkon Allahu në këtë botë dhe në tjetrën. Ai ka përgatitur për ta ndëshkim poshtërues.” El-Ahzab, 33:57

Fyerja e kohës do të thotë fyerja e ditës dhe natës. Shembull i kësaj është që t’i lutesh Allahut që ta mallkojë këtë çast kohe, apo një ditë, apo që t’i kërkosh që të mos e bekojë një ditë dhe kështu me radhë. Fyerja e kohës do të thotë ta nënçmosh atë, ta mallkosh ose të lutesh kundër saj.

Megjithatë nuk është fyerje e kohës nëse e përshkruan atë si të vështirë. Shembull i kësaj është që të thuash se është ditë e ashpër, e vështirë, e mërzitshme, e ftohtë apo e nxehtë.

2 – Është transmetuar në mënyrë autentike përmes Ebu Hurejrës se profeti  ka thënë:

Allahu -te ala- ka thënë: “Më shqetëson biri i Ademit, e fyen kohën e Unë jam koha, Unë sjell ndryshimin e natës dhe të ditës.”

Në një transmetim tjetër ai thotë:

”Mos e fyeni kohën se vërtet Allahu është koha.”

Këtu shpjegohet koha dhe se ajo është dita dhe nata. Allahu është Ai që i ndryshon ato. Ai që e fyen kohën e fyen Atë që e krijoi kohën dhe që e ndryshon atë. Kjo pra nuk lejohet.

Ata që thonë se ed-Dehr (koha) është një nga emrat e Allahut, gabojnë. Një prej tyre është Ibn Hazmi. Hadithi do të thotë se është Allahu që e ka krijuar kohën dhe ka krijuar gjithçka në të. Të njëjtin kuptim e kanë fjalët e të dërguarit :

”Mos e fyeni erën.”

Transmeton Tirmidhi (2252), Ibn Maxheh (3727), Ahmedi (7407), Hakimi (3075) dhe Bukhari në ”el-Adeb el-Mufred (719)”. Autentik sipas Albanit në ”Sahih Ibn Maxheh (3003)”.

E njëjta gjë vlen edhe me fyerjen  e deveve, deleve, lopëve dhe çdo gjëje tjetër që nuk meriton të fyhet. Fyerja pra është mangësim i besimit dhe teuhidit.

Shpërndaje: