Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

49.Lëndimet e profetit në betejën e Uhudit dhe sakrificat e sahabëve

Imam Ibn Kethir ed-Dimeshkij (v. 774)
Burimi: El-Fusul fi Sirat-ir-Rasul, fq. 59-60
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Idhujtarët arritën të godasin të dërguarin e Allahut (salAllahu alejhi ue selem). Fytyra e tij fisnike u plagos. Dhëmballët e tij në nofullën e djathtë iu thyen pasi që u godit nga një gur. Helmeta në kokën e tij të shenjtë u plasarit. Idhujtarët e goditën me breshërinj gurësh saqë u rrëzua në krah. Ai ra në një gropë që mëkatari Ebu Amir e kishte gërmuar për muslimanët. Aliu ia kapi dorën e tij (salAllahu alejhi ue selem) ndërsa Talhah bin Ubejdil-lah e mori në prehër atë.

Ata që prinin për të lënduar të dërguarin e Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ishin Amr bin Kam’iah dhe Utbeh bin Ebi Uekas. Thuhet gjithashtu tha se Abdullah bin Shihab ez-Zuhri stërgjyshi i Muhammed bin Muslim bin Shihabit e plagosi atë (salAllahu alejhi ue selem).

Mus’ab bin Umejr (radijAllahu anhu) u vra përpara syve të tij (salAllahu alejhi ue selem). Prandaj, ai (salAllahu alejhi ue selem) ia dha flamurin Ali bin Ebi Talibit (radijAllahu anhu).

Dy unaza hekuri ishin shtypur në helmëtin e tij (salAllahu alejhi ue selem) të cilat Ebu Ubejdeh bin el-Xherrah (radijAllahu anhu) i nxori ato me dhëmbët e tij të përparshëm të cilët më vonë i ranë. Ishte një boshllëk që zbukuroi atë.

Malik bin Sinan babai i Ebu Said el-Khudrit e thithi gjakun nga plaga e tij (salAllahu alejhi ue selem).

Idhujtarët e arritën profetin (salAllahu alejhi ue selem). Por një grup prej më shumë se dhjetë muslimanëve u dolën në pritë atyre, por ata u vranë. Pastaj Talha filloi të luftonte me ta ku më në fund i largoi prej tij (salAllahu alejhi ue selem).

Ebu Duxhaneh Simak bin Kharashah e mbrojti atë (salAllahu alejhi ue selem) me shpinë ndërsa shigjetat e godisnin atë. Megjithatë, ai mbeti i palëvizshëm. Allahu qoftë i kënaqur me të.

Sa’d bin Ebi Uekasi (radijAllahu anhu) kishte një saktësi të mirë dhe vdekjeprurëse atë ditë. I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ka tha:

“Gjuaj, u sakrifikofshin prindërit e mi për ty?”1

Katadeh bin bin Nauman edh-Dhifri e humbi syrin atë ditë. Ai e solli atë tek i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) i cili ia vendosi atë me dorën e tij fisnike në mënyrë që ai u bë syri i tij më i shëndoshë dhe më i mirë.Shejtani (Allahu e mallkoftë) bërtiti me zë të lartë:

“Muhammedi ka vdekur!”

Shumë muslimanë u befasuan prej tij. Shumica ikën dhe u bë ashtu siç donte Allahu.


1 Bukhari (2905) dhe Muslimi (2411).

Shpërndaje: