Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

49.Tre argumentet më të mëdha të idhujtarëve!

Autor: Imam Muhammed bin Abdil-Uehab (v. 1206)

Shpjegues i librit: Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

Burimi: Sherh Kefsh-ish-Shubahat

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Dije se këto tre dyshime janë më të mëdhatë që i kanë. Kur ti e di se Allahu i ka sqaruar ato për ne në Librin e Tij, pasi që i ke kuptuar mirë ato, ajo që vijon pas tyre do të jetë edhe më e lehtë.

Shpjegimi

Dyshimi i parë: Ata thonë se u luten vetëm eulijave dhe jo statujave.

Dyshimi i dytë: Ata thonë se e adhurojnë vetëm Allahun (azze ue xhel) dhe jo eulijatë.

Dyshimi i tretë: Ata thonë se nuk i luten atyre në mënyrë që ata tu sjellin dobi apo të shmangin dëm prej tyre. Dobinë dhe dëmin e ka në dorë vetëm Allahu (azze ue xhel). Megjithatë, ata duan ndërmjetësimin e tyre. Pra, kjo nuk është idhujtari.

Kur të jenë qartësuar ty këto dyshime, atëherë zbulimi i dyshimeve vijuese do të jetë edhe më i lehtë, sepse këto janë dyshime me të cilat më së shumti e mveshin të vërtetën me të pavërtetën.

Shpërndaje: