Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

5. Besimi i Esharive në lidhje me shikimin në Allahun në ahiret

Alameh Abdullah bin Abdurr-Rrahman Ebu Butejn (v. 1282)

Burimi: er-Rasa’il uel-Masa’il en-Nexhjdijjeh (2/177)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Esharitë në pajtim me Ehl-us-Sunnetin, se besimtarët do ta shohin Zotin e tyre në xhenet. Përveç kësaj, ata pohojnë se shikimi në Allahun është dituri shtesë që Allahu krijon në zemrën e shikuesit me të cilin ai shikon, jo se ai me të vërtetë e sheh me sytë e tij. Në këtë mënyrë ata e mohojnë shikimin që dëshmohet në Kuran dhe në hadithe të shumta të profetit (salAllahu alejhi ue selem).


Përkthyesi: Lexo ajetet dhe hadithet mbi këtë temë.

https://www.perlatmuslimane.com/category/teuhid/teuhid-esma-ue-sifat/shikimi-ne-allahun-ne-ahiret/

Shpërndaje: