Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

53.Atëherë besimtarët e shohin Allahun

Autor: Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)

Shpjegues i librit: Imam Abdul-Aziz bin Abdil-lah bin Baz (v. 1420)

Burimi: Sherh el-Akidah el-Uasitijeh, fq. 81-84

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com 

Shejkh-ul-Islam Ahmed Ibnu Tejmijeh (rahimehullah) ka thënë:

Nga ajo që ne kemi përmendur në lidhje me besimin në Allahun, Librat e Tij, engjëjt e Tij dhe të dërguarit e Tij është se besimtarët do ta shohin Zotin e tyre në ditën e gjykimit me sytë e tyre sikurse e shohin diellin në një ditë pa re dhe hënën e plotë. Ata nuk do të kenë pengesa kur ta shohin Atë. Ata do ta shohin Allahun (subhaneh) në vendin e tubimit dhe pastaj në xhenet siç dëshiron Allahu (te ala).

Shpjegimi

Ky kapitull flet për atë se besimtarët do ta shohin Zotin e tyre. Në përgjithësi besimtarët besojnë në të gjitha ato që Allahu dhe i dërguari i Tij ﷺ ka thënë në lidhje me xhenetin, xhehenemin, engjëjt, librat ku shkruhen veprat, peshoren, dhënien llogari, shpërblimin dhe gjëra të tjera rreth botës tjetër. Ehl-us-Sunneti dhe Xhemati besojnë në gjitha këto në përgjithësi.

Kësaj i përket edhe besimi në shikimin në  Zotit në ditën e gjykimit. Besimtarët do ta shohin Atë me sytë e tyre, qartë tërësisht pa asnjë paqartësi fare:

“Ju me të vërtetë do ta shihni Zotin tuaj sikurse e shihni hënën e plotë – nuk do të keni vështirësi ta shihni Atë.”

Kështu tha profeti ﷺ.

Kufarët nuk do ta shohin Atë. Ata do të pengohen nga Ai:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

“Jo dhe Jo! Atë ditë do të jenë të penguar prej Zotit të tyre (që ta shohin Atë).”1

Do të thotë në ditën e gjykimit.

Besimtarët do ta shohin Zotin e tyre dy herë:

1 – Në vendin e tubimit. Askush pos tyre nuk do ta sheh Atë aty.

2 – Pastaj ata e shohin Allahun (subhanehu ue te ala) në xhenet si të dojë Ai dhe në rastet kur Ai e zbulon fytyrën e Tij fisnike. Në xhenet pra ka raste të caktuara kur ata do ta shohin Atë në varësi të gradëve të tyre.


1 El-Mutaffifin 83:15.

Shpërndaje: