“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

54.Kapitulli lidhur me shprehjen ”Robi im, robëresha ime”

Autor: Imam Muhammed bin Abdul-Uehab (v. 1206)

Shpjegues i librit: Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (v. 1420)

Burimi: Sherh Kitab-it-Teuhid, fq.155

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Shejkh-ul-Islam Muhammed ibn Abdul-Uehab (rahimehullah) ka thënë:

1 – Është transmetuar në mënyrë autentike nga Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se i dërguari i Allahut ka thënë:

”Asnjëri prej jush të mos thotë: ”Ushqeje zotin tënd, jepi ujë për abdes zotit tënd.” Thoni në vend të kësaj: ”Zotëria im, kujdestari im.” Mos thoni: ”Robi im, robëresha ime.” Thoni në vend të kësaj: ”Djali im, shërbyesja ime, çuni im.”1

Shpjegimi:

Ky kapitull sqaron disa çështje që e kundërshtojnë Teuhidin e plotë. Kur një njeri i flet çunit të tij ose shërbyeses, ai nuk duhet të thotë: ”Robi im, robëresha ime” Kjo është për të treguar sjellje të mirë ndaj Allahut (te ala). Në vend të kësaj, ai duhet të thotë, për shembull: ”Djali im, shërbyesja ime, çuni im, shërbëtori im.” Sepse të gjithë robërit janë robërit e Allahut, të gjitha robëreshat janë robëreshat e Allahut. Kjo është për të arritur një Teuhid të plotë dhe një sjellje të mirë ndaj Allahut (azze ue xhel) dhe për të miratuar mbretërinë dhe autoritetin absolut të Allahut (subhaneh) që arrin kudo.

Ndërsa thuhet se një person i veçantë është rob ose robëreshë e filanit, atëherë ky është njoftim dhe një shprehje më e lehtë sesa e para, dhe jo trajtë gjinore që tregon pronësinë e dikujt.

1 – Është transmetuar në mënyrë autentike nga Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se i dërguari i Allahut ka thënë:

Asnjëri prej jush të mos thotë: ”Ushqeje zotin tënd, jepi ujë për abdes zotit tënd.” Thoni në vend të kësaj: ”Zotëria im, kujdestari im.” Mos thoni: ”Robi im, robëresha ime.” Thoni në vend të kësaj: ”Djali im, shërbyesja ime, çuni im.

Profeti ka thënë:

”Asnjëri prej jush nuk duhet të thotë: ”Ushqeje zotin tënd, jepi ujë për abdes zotit tënd.”

Kjo është sjellje e mirë. Allahu është Zoti i të gjithëve. Allahu (te ala) nuk ushqehet. Ai nuk ka nevojë për askënd. Prandaj, nuk duhet folur kështu në mënyrë të përgjithshme. Profeti ka thënë:

Thoni në vend të kësaj: ”Zotëria im, kujdestari im.”

Një tjetër zgjedhje e fjalëve është xhaxha”. Këto emra janë të njohura dhe nuk përzihen me sundimin e Allahut. Pronari është zotëruesi. Kryetari është pronari i djalit. Edhe kujdestari/mbrojtësi ka disa kuptime duke përfshirë kuptimin pronarë, i afërm dhe ndihmës.

Në një formulim tjetër thuhet:

”Ai nuk duhet të thotë: ”Kujdestari im.” Allahu është Kujdestari juaj.”

Sipas dijetarëve, transmetimi i njohur është ai që lejon përdorimin e kësaj mënyre të shprehurit. Disa lejohen të quhen ”kujdestar”. Allahu (te ala) ka thënë:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ

Këtë ngase Allahu është Meula (Mbrojtës) i atyre që besuan, kurse për kufarët nuk ka mbrojtje.” 2

Do të thotë se ata nuk kanë ndihmëtarë/kujdestar. Ata janë të privuar, kur është fjala për të pasur një mbrojtës/kujdestar në lidhje me llogarinë e Allahut. Prandaj është e padëmshme për të përdorur fjalën ”pronarë” dhe ”mbrojtës/kujdestar”. Në ditët e sotme është bërë e zakonshme që njerëzit të përdorin fjalën ”xhaxha” dhe të ngjashme në vend të fjalës ”zot”.


1 Bukhari (2552) dhe Muslimi (2249).

2 Muhammed 47:11.

Shpërndaje: