Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

55.I mençuri dhe dhënia lëmoshë nevojtarëve

Imam Muhammed bin Hiban el-Busti
Raudatul-‘Ukala ue Nuz’hetul-Fudala
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

1 – Xhabiri ka thënë:

”Profeti ﷺ  kurrë nuk thoshte jo kur i kërkohej diçka dhe kurrë nuk e goditi dikë me dorën e tij.”

2 – E rekomandoj çdonjërin që të ketë karaktere të larta dhe të mos i refuzojë lypësit. Është më mirë që të mos kesh para sesa të mos kesh karaktere të bukura.

3 – Me të vërtetë i lirë është ai i cili është liruar nga karakteret e tij të bukura. Robi më i keq është ai i cili është i skllavëruar nga karakteret e tij të shëmtuara. Prej gjërave më të mira të cilat mund t’i ke në bagazh për në jetën tjetër janë karakteret e lavdërueshme.

4 – Jusuf bin Asbat ka thënë:

”Që kur u krijua bota paraja kurrë nuk ka qenë aq e dobishëm sikurse është sot.”

5 – Ubejdullah bin Zijad bin Dhijan ka thënë:

”Unë e kisha një dajë nga fisi Kelb. Ai e kishte zakon të më thoshte: ”Ki ambicie të larta sepse ambiciet e larta janë gjysma e dinjitetit.”

6 – Ebu Sulejman edh-Dhabbi ka thënë:

”Ibrahimi kishte tetë porta në kështjellën e tij. Pa marrë parasysh se në cilën portë vinte lypësi, i jepej atij.”

7 – Seid bin Abdil-Aziz ka thënë:

”El-Hasan bin Ali bin Ebi Talib -radijAllahu anhuma- dëgjoi një burrë pranë tij duke iu lutur Allahut që t’i japë atij 10.000 monedha argjendi. U largua dhe i dërgoi një lajmëtar atij i cili ia dha atë shumë.”

8 – Ebu Seid tregon nga mësuesi i tij i cili tha: ”E pashë Ibn-ul-Mubarak duke e kafshuar në dorë shërbëtorin e tij.

I thashë: ”A po e kafshon shërbëtorin tënd në dorën e tij?”

Ai u përgjigj: ”Sa herë duhet t’i them që të mos i numëroj monedhat që ua jep lypësve? Jepu atyre ca grushte monedha!”

9 – I mençuri e ka obligim që tu japë të tjerëve dhe t’i trajtojë ata mirë. Duhet të fillojë me ata për të cilët është më e detyrueshme të kujdeset mirë dhe pastaj me ata që vijnë pas tyre. Duhet të fillojë me familjen e tij, pastaj me vëllezërit dhe fqinjët e tij dhe kështu me radhë. Duhet të sigurohet që prioritet të kenë njerëzit fetar dhe dijetarët.

10 – I mençuri fillon tu japë të tjerëve para se të kërkohet prej tij. Është më që të marrësh hapin e parë sesa të kompensosh për të. Është më mirë që të mos lypësh sesa të japësh. Bamirësia është e mirë kur të plotësohet dhe pastaj vazhdon. Fundi i mirë pastron fillimin. Është më mirë të japësh pasi që nuk ke dhënë sesa të mos japësh pasi ke dhënë.

11 – Bamirësia më e mirë që ndikon në zemër më së shumti dhe zgjatë dhe shmang fatkeqësitë më së miri është lëmosha që nuk përfundon duke ia përkujtuar atë personit që ia ke dhënë.

Shpërndaje: