Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

79.Ndalesa për të lexuar Kuran në sexhde

Imam Muhamed Nasirudin El-Albani (v. 1420)

Sifatu Salat-in-Nebi, fq. 128

Përktheu: Valdet Gashi

 www.perlatmuslimane.com

Profeti e ndalonte që Kurani të lexohet në ruku dhe sexhde. Ai urdhëroi që të bëhet shumë dua dhe shpesh në sexhde, siç u përmend në kapitullin mbi rukunë.

Profeti ka thënë:

”Robi është më afër Zotit të tij kur ai është në sexhde. Prandaj, lutuni shumë në të.”1


1 Muslimi, Ebu Auaneh dhe Bejhaki. Hadithi është përmendur në “El-Irua (456)”.

Shpërndaje: