Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

61.I pari që do të hyjë në xhenet

Autor: Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)

Shpjegues i librit: Imam Abdul-Aziz bin Abdil-lah bin Baz (v. 1420)

Burimi: Sherh El-Akidah El-Uasitijeh, fq. 94-95

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Shejkh-ul-Islam Ahmed Ibnu Tejmijeh (rahimehullah) ka thënë:

Muhammedi ﷺ është i pari që kërkon leje për të hyrë në xhenet1 dhe umeti i tij është i pari që i lejohet të hyjë në të2.

Shpjegimi

Allahu ka urdhëruar që porta e xhenetit të mos hapet për askënd para profetit tonë ﷺ. Ai është i pari që hynë në xhenet. Ai është i pari që do të trokas në portën e tij. Pastaj roja i thotë atij ﷺ:

“Unë jam urdhëruar që të mos ia hapi askujt tjetër para teje.” 3

Selamet dhe salavatet e Allahut qofshin mbi të! Pas profetëve (alejhimus-selam) umeti i tij është umeti i parë që hynë në xhenet. Pra umeti më i mirë është umeti i Muhammedit ﷺ. Është gjithashtu umeti i parë që do të lejohet të hyjë në xhenet.


1 Muslimi (197).

2 Muslimi (855).

3 Muslimi (197).

Shpërndaje: