Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

61.Idhujtari detyrohet që të pranojë idhujtarinë e tij

Autor: Imam Muhammed bin Abdil-Uehab (v. 1206) 

Shpjegues i librit: Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

Burimi: Sherh Kefsh-ish-Shubahat

Përktheu: Valdet Gashi 

www.perlatmuslimane.com

Atij mund ti thuhet gjithashtu: “Sa u përket fjalëve tuaja se idhujtaria do të thotë adhurimi i statujave; a ke për qëllim se idhujtaria është e kufizuar vetëm në këtë dhe se mbështetja dhe adhurimi tek njerëzit  e mirë (eulijatë) nuk llogaritet idhujtari?” Ai refuzohet nga ajo që Allahu e ka përmendur në Librin e Tij, në lidhje me mosbesimin e atyre që u drejtohen engjëjve, Isait dhe njerëzve të mirë.

Shpjegimi

Kjo është përgjigja e dytë. A thua ti se idhujtaria është e kufizuar vetëm në atë dhe se mbështetja dhe adhurimi tek njerëzit e mirë nuk llogaritet idhujtari? Kjo refuzohet nga Kurani. Ai është i detyruar të pranojë se ai i cili adhuron një njeri të mirë bie në idhujtarinë e lartpërmendur e cila përmendet në Kuran, e cila pritet.

Shpërndaje: