Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

88.Ngritja me ndihmën e duarve

Imam Muhamed Nasirudin El-Albani (v. 1420)

Sifatu Salat-in-Nebi, fq. 135

Përktheu: Valdet Gashi

 www.perlatmuslimane.com

Profeti ﷺ ngrihej në rekatin e dytë duke u mbështetur në tokë1.

Ai ﷺ vendoste grushtet e tij në tokë kur ishte duke u falur dhe mbështetej në duart e tij kur ngrihej2.

Kur ﷺ ngrihej në rekatin tjetër fillonte të lexojë suren ”El-Fatihah” dhe nuk qëndronte i heshtur3.

Ai vepronte në këtë rekat atë që veproi në rekatin e parë përveç se rekati i dytë ishte më i shkurtër se i pari.


1 Shafei dhe Bukhari.

2 Ebu Is’hak El-Harbi me një zinxhir të shëndoshë transmetimi. Kuptim të ngjashëm transmeton Bejhaki me një zinxhir të saktë transmetimi. Lidhur me hadithin:

”Ai u ngritë si një shigjetë pa u mbështetur në tokë.”

kështu që ky hadith është i shpikur. Të gjitha hadithet me kuptime të ngjashme janë të dobëta. Unë e kam bërë të qartë këtë në “Ed-Da’ifah (562, 929 dhe 968)”. Një person i shkëlqyer besoi se forcimi im i zinxhirit të transmetimit të El-Harbit ishte problematik, kjo ishte arsyeja pse unë e qartësova atë në ”Tamam-ul-Minneh”. Referohu asaj, kjo është e rëndësishme.

3 Muslimi dhe Ebu Auaneh. Heshtja që është mohuar ndoshta i referohet lutjes filluese dhe jo kërkimit të mbrojtjes kundër shejtanit në namaz. Ajo gjithashtu mund të jetë më e përgjithshëm se kaq, por unë mendoj se varianti i parë peshon më së shumti. Dijetarët kanë dy mendime lidhur me kërkimin e mbrojtjes kundër shejtanit në namaz përveçse në rekatin e parë. Unë besoj se është e ligjësuar që kjo të veprohet në çdo rekat.

Shpërndaje: