“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

10.Qeverisja

Imam Muhammed el-Amin esh-Shenkiti (v. 1393)

Burimi: Islami është feja e përsosur

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Kurani ka sqaruar parimet e qeverisjes, ka sqaruar rrugët e saj. Ka dy lloje të qeverisjeve: E jashtme dhe brendshme.

Ajo që ka të bëjë me qeverisjen e jashtme ajo rrotullohet rreth dy parimeve:

E para: Përgatitja e forcës së mjaftueshme për të shkatërruar armikun. Allahu (te ala), ka thënë në lidhje me këtë parim:

”E ju përgatituni sa të keni mundësi mjete luftarake, e kuaj të caktuar për betejë kundër tyre, me të cilën do t’i shtini frikën armikut të Allahut dhe armikut tuaj dhe të tjerëve, përveç tyre. 1

E dyta: Bashkim i shëndoshë dhe i plotë për këtë forcë.

Allahu (te ala) ka thënë:

”Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin e Allahut, e mos u përçani!”

”Dhe mos u grindni ndërmjet jush sepse do të humbni guximin e do t’ju lërë fuqia.” 3

Kurani i ka bërë të qarta ato që pasojnë nga marrëveshjet paqësore dhe përfundimi i trakteve në rast emergjence.

Ai (te ala) tha:

”Edhe ju përmbushni marrëveshjen e tyre deri në afatin e caktuar.” 4

”E derisa ata i përmbahen marrëveshjes përmbahuni edhe ju.” 5

”Nëse ti e heton tradhtinë e një populli ndaj marrëveshjes atëherë edhe ti ua hidh atyre marrëveshjen në mënyrë të njëjtë.” 6

”Dhe ky është një kumtim nga Allahu dhe i dërguari i Tij drejtuar të gjithë njerëzve në ditën e haxhit të madh, se Allahu është tërhequr prej marrëveshjes së idhujtarëve, e njëkohësisht edhe i dërguari i Tij.” 7

Pos kësaj, Allahu na urdhëron që të jemi të kujdesshëm me planet e tyre të liga dhe që të reagojmë shpejt për të shfrytëzuar mundësitë:

”O besimtarë! Bëhuni syçelë (kundër armikut) e luftojeni atë! 8

Dhe le t’i bartin armët dhe të jenë në gjendje gatishmërie.” 9

Lidhur me qeverisjen e brendshme, këto çështje duhet referuar për të përhapur sigurinë dhe qetësinë brenda shoqërisë për të mposhtur të gjitha padrejtësitë dhe t’i jepet secilit e drejta e tij. Politika e brendshme është e bazuar në gjashtë pikë të mëdha:

E para: Feja. Sheriati ka ardhur me atë që e mbron fenë.

Profeti ka thënë:

”Vrite atë që e ndërron fenë e tij.” 10

Këtu kemi një metodë shumë frikësuese për atë që dëshiron të ndryshojë fenë e tij.

E dyta: Jeta. Për të mbrojtur jetën e njerëzve, Allahu ka ligjësuar ndëshkim në librin e Tij:

”Kjo masë e dënimit është jetë për ju, ashtu që të ruheni (nga mbytja e njëri-tjetrit).” 11

O ju që keni besuar! Ju është detyruar kisasi (ligji i barazisë në ndëshkim) në rast vrasje. 12

”E kush mbytet pa të drejtë (pa faj), kujdestarit të tij Ne i kemi dhënë të drejtë (të kërkojë drejtësinë).” 13

E treta: Mendja. Kurani ka shpallur atë që mbron mendjen. Allahu (te ala) ka thënë:

”O ju që besuat, s’ka dyshim se vera, bixhozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës (për fall) janë vepra të ndyta nga shejtani. Pra, largohuni prej tyre që të jeni të shpëtuar. 14

Në hadith thuhet:

“Të gjitha gjërat dehëse janë të ndaluara.” 15

Për të ruajtur mendjen është e detyrueshme për të ndëshkuar pijanecin.

E katërta: Pema familjare. Për ta mbrojtur atë, Allahu ka vendosur që zinaja duhet të dënohet:

”Gruaja dhe burri fajtorë për marrëdhënie të paligjshme jashtë martese, fshikullohen secili prej tyre me njëqind kamxhikë.” 16

E pesta: Nderi. Pasi që nderi duhet të mbrohet, Allahu ka ligjësuar që ai i cili shpif për dikë se ka bërë zina të goditet tetëdhjetë herë me shkop:

”Dhe ata të cilët akuzojnë gra të ndershme dhe nuk sjellin katër dëshmitarë, t’i fshikulloni me tetëdhjetë kamxhikë.” 17

E gjashta: Pasuria. Në mënyrë që pasuria të ruhet, Allahu ka ligjësuar që dora e hajdutit t’i pritet:

”Vjedhësit dhe vjedhëses preuani duart, si shpagim i veprës që bënë, kjo masë është dënim nga Allahu.” 18

Me anë të kësaj, duket qartë se Kurani garanton tërë shoqërinë, familjen dhe mirëqenien.


1 8:60.

2 3:103.

3 8:46.

4 9:4.

5 9:7.

6 8:58.

7 9:3.

8 4:71.

9 4:102.

10 Bukhari (4/21).

11 2:179.

12 2:178.

13 17:33.

14 5:90.

15 Sa i përket pjesës së parë “Të gjitha gjërat dehëse janë të ndaluara”, është tek Bukhari (5/108) dhe Muslimi (3/1585).

16 24:2.

17 24:4.

18 5:38.

Shpërndaje: