“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

9.Thirrja e profetit ﷺ

Imam Muhammed bin Abdil-Uehab (v. 1206)

Burimi: Të mësuarit Teuhidin fëmijëve, fq. 27-29

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Këto ajete të Kuranit dëshmojnë se i dërguari u dërgua që ti urdhëroj njerëzit që ta adhurojnë vetëm Allahun dhe që ti ndalojë ata që të adhurojnë dikë tjetër pos Allahut. Kjo është feja e tij në të cilën i thirri njerëzit dhe për të cilën i luftoi.

Allahu (te ala) ka thënë:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه

”Luftoni ata derisa të mos mbetet idhujtari (besimi i kotë), e i tërë adhurimi të bëhet vetëm për Allahun.” 1

Sprova është idhujtaria.

Allahu (te ala) dërgoi Muhammedin kur ai ishte dyzet vjet. Për dhjetë vite ai i thirri njerëzit që të adhurojnë vetëm Allahun dhe të mos adhurojnë askë tjetër pos Allahut. Pastaj Allahu e ngriti lart në një udhëtim për në qiell. Lartë në qiell, ai u detyrua të falet pesë herë në ditë, kur Allahu (te ala) e urdhëroi atë nuk kishte asnjë ndërmjetës mes tij dhe Allahut.

Pas kësaj, ai u urdhërua që të emigroi. Ai emigroi në Medine, ku u urdhërua gjithashtu të delë në xhihad. Për gati dhjetë vite ai bëri xhihad për hir të Allahut derisa njerëzit u konvertuan në Islam në grupe të mëdha.

Kur profeti kishte mbushur gjashtëdhjetë e tre vjet dhe Allahu (te ala) kishte përmbushur fenë nëpërmjet tij dhe lejoi që ai të kumtoi shpalljen e Allahut, ai vdiq. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të.


1 El-Enfal 8:39.

Shpërndaje: