Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

9.Udhëtimi i profetit për në Taif

Imam Ibn Kethir ed-Dimeshkij (v. 774)
Burimi: El-Fusul fi Sirat-ir-Rasul, fq. 26
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Kur pamfleti ishte anuluar, vdiq edhe Haitxhja (radijAllahu anha) edhe Ebu Talibi. Ata vdiqën tre ditë njëri pas tjetrit. Si pasojë, mendjelehtët e popullit të të dërguarit të Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ia vështirësuan jetën edhe shumë atij dhe e sulmuan atë. I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) pastaj shkoi në Taif që banorët e qytetit ta strehojnë atë, ta mbështesin atë kundër popullit të tij dhe për ta mbrojtur atë kundër tyre. Ai (salAllahu alejhi ue selem) i thirri ata në fenë e Allahut (Azze ue Xhel), por ata nuk pranuan asgjë nga ajo në të cilën i thirri. Në vend të kësaj ata e shqetësuan atë jashtëzakonisht shumë.

Populli i tij kurrë nuk e kishte shqetësuar atë aq shumë sa në këtë rast. Si rezultat ai u largua prej tyre dhe u kthye në Mekë nën mbrojtjën e el-Mutim bin Adijj bin Neufel ibn Abdi Menafit.

Ai filloi të thërras në fenë e Allahut (Azze ue Xhel), dhe Tufejl bin Amr ed-Dausi konvertoi në Islam. I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) e luti Allahun që ta bëjë një shenjë, pas së cilës Allahu e krijoi një dritë në fytyrën e tij. Ai tha:

“O i dërguari i Allahut! Unë kam frikë se ata do të thonë se kjo është një shëmtim.”

Ai iu lut profetit (salAllahu alejhi ue selem) që ti ipet një dritë në zërin e tij. Kështu, ai u bë i njohur si burri me dritë.

Edhe Tufejli e thirri popullin e tij në fenë e Allahut, kështu që disa prej tyre u konvertuan në Islam. Ai mbeti në qytetin e tij. Kur Allahu e lejoi të dërguarin e Tij (salAllahu alejhi ue selem) që të pushtojë Hajberin, ai erdhi atje me rreth tetëdhjetë familje.

Shpërndaje: