“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

A është një shtyllë të lexuarit besmelen në suren el-Fatihah?

Imam Abdul-Aziz bin Abdil-lah bin Baz (v. 1420)

Burimi: esh-Sherh el-Mumtaz, fq. 124

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetja 55: A është një shtyllë të lexuarit besmelen në suren el-Fatihah?

Përgjigje: Së pari është e rekomanduar për të lexuar besmelen. Së dyti, ajo nuk është pjesë e el-Fatihas ose e ndonjë sure tjetër. Ajo është vetëm një pjesë e një ajeti në suren “en-Neml”.

Shpërndaje: