Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

A hyjnë engjëjt në tualet me njeriun?

Shejkh Sa’ad Esh-Shitri
Përktheu: Valdet Gashi

Pyetje: Një nga pyetjet në twitter thotë: A është e vërtetë që engjëjt e shoqërojnë njeriun kur ai hynë në tualet?

Përgjigje: Po, është transmetuar se robi ka me vete engjëj të cilët i shkruajnë veprat dhe fjalët e tij.

Allahu -te ala- ka thënë:

“Ndonëse mbi ju ka rojtarë (që ju vëzhgojnë), shënues të nderuar, që dinë gjithçka që bëni.” El-Infitar, 82:10-12

Po ashtu Ai -xhela ue ala- ka thënë:

“Dhe për çdo fjalë që ai thotë, ka pranë vetes një mbikëqyrës të gatshëm (për ta shënuar atë).” Kaf, 50:18

Kuptimi i dukshëm i teksteve tregon se engjëjt të cilëve u është besuar shkruarja e veprave të birit të Ademit janë me të gjatë gjitha veprave që ai kryen.

Shpërndaje: