Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

A janë prej Ehli-Sunnetit Muhammed Hasan, Ebu Is´hak el-Huvejni, Muhammed Abdul-Meksud, dhe shkolla në Iskenderije?

Shejkh Hasan Ibn Abdil-Vehab el-Benna dijetar i Egjiptit, i lindur në vitin 1925.

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: A janë prej Ehli-Sunnetit Muhammed Hasan, Ebu Is´hak el-Huvejni, Muhammed Abdul-Meksud, dhe shkolla në Iskenderije?”

Përgjigje: ”Allahu i udhëzoftë ata dhe ne. Ata kanë kundërshtime dhe kanë përzierje që të gjithë. Unë i këshilloj ata që ti lënë këto kundërshtime dhe besimin e Hauarixhëve, e tu´a mësojne njerëzve fenë e saktë sepse njerëzit kanë nevojë që tu mësohet rruga e drejtë, rruga e Sunnetit. I këshilloj që të pasojnë fenë e saktë, rrugën e duhur, e kur ta bëjnë këtë atëherë ne nuk do ti kundërshtojmë ata, por nëse vazhdojnë në këtë rrugë që janë, atëherë ata janë në kundërshtim me pasuesit e Sunnetit. Këtë e them hapur dhe Zoti im do me pyes për këtë që po them. Unë ua kam lexuar librat e tyre dhe e kam parë se ata e kundërshtojnë Ehlu-Sunnetin në parimet e tyre. Ne atyre u themi kini frikë Allahun, Zoti ynë ju përmisoftë juve dhe neve.

Shpërndaje: