Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Abdul-Khalik, Huvejni, Sefer El-Hauali, Selman El-Audeh, Muhamed Surur janë bidatçi!

Alameh Mukbil bin Hadi el-Uadi´i (Allahu e mëshiroftë!)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

”Abdurr-Rrahman Abdul-Khalik, Ebu Is´hak El-Huvejni konsiderohen bidatçi, ashtu është.

E njëjta gjë vlen për Sefer El-Haualin dhe Selman El-Auden. Edhe këta dy janë bidatçi.

E njëjta gjë vlen për gazetën e cila quhet Es-Sunnah e cila përshtatet pas bidateve. Ajo menaxhohet nga Muhamed Surur. Ai dhe ata që merren me atë gazetë. Ajo gazetë konsiderohet si gazetë e bidateve.

Shpërndaje: