• Islami sipas Selefëve
    Ebul-Hasan el- Esh'ari (vdiq. 330) ka thënë: "Besimi ynë dhe të kuptuarit tonë është që ti përmbahemi Librit të Zotit tonë (Azza ue Xhel), Sunnetit të Profetit tonë (salAllahu alejhi ue selem), dhe asaj që është transmetuar nga sahabët, pasuesit dhe Imamëve të Hadithit."(el- Ibanah, fq. 43)
  • Islami sipas Selefëve
    Ebul-Hasan el- Esh'ari (vdiq. 330) ka thënë: "Besimi ynë dhe të kuptuarit tonë është që ti përmbahemi Librit të Zotit tonë (Azza ue Xhel), Sunnetit të Profetit tonë (salAllahu alejhi ue selem), dhe asaj që është transmetuar nga sahabët, pasuesit dhe Imamëve të Hadithit."(el- Ibanah, fq. 43)