Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Ai që mohon Kuranin do të hyjë në zjarr

Imam Ibn Kethir ed-Dimeshkij (v. 774)

Burimi: Tefsir el-Kur’an el-Adhim (2/574) Muesseseh err-Rrisaleh, 1422/2001

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Ai që mohon Kur’anin do të hyjë në zjarr Imam Ismail bin Kethir ed-Dimeshkij, Allahu (i Madhëruar) ka thënë:

وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

“E kush prej atyre grupeve (kufarëve) e refuzuan atë (Kuranin), vendi i tyre është zjarri.” 1

Kjo do të thotë gjithë njerëzit në mesin e idhujtarëve, femohuesit, hebrenjtë, të krishterët dhe të tjerët – pavarësisht nga pamja ngjyra dhe gjinia – që e mohojnë Kuranin, pasi tu ketë arritur atyre.

Allahu (i Madhëruar) ka thënë:

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ

“…e mua më është shpallur ky Kuran që me të t’ua tërheq vërejtjen juve dhe atij që i komunikohet.” 2

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

 “Thuaj (O Muhammed): ”O ju njerëz! Unë jam i dërguari i Allahut tek të gjithë ju.” 3

Në sahihun e Muslimit, transmetohet nga Ebu Musa el-Esh’arij (radijAllahu anhu) se i dërguari i Allahut ﷺ ka thënë:

“Betohem në Atë në dorën e të Cilit është shpirti im! Nuk ka asnjë çifut ose i krishterë që dëgjon për mua dhe pastaj nuk më beson, veçse do të hyjë në zjarr.“

Ebu Ejub es-Sihtijani na ka treguar se Seid bin Xhubejri (radijAllahu anhu) ka thënë: “Unë kurrë nuk kam dëgjuar një hadith nga profeti ﷺ, vetëm se e kam gjetur vërtetësinë e tij në Kuran.

Kam dëgjuar profetin ﷺ duke thënë:

“Betohem në Atë në dorën e të Cilit është shpirti im! Nuk ka asnjë çifut ose i krishterë që dëgjon për mua dhe pastaj nuk më beson, veçse do të hyjë në zjarr.”

E pyeta veten: “Ku gjendet kjo në Kuran?”

E më në fund, e gjeta ajetin:

وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ “

E kush prej atyre grupeve (kufarëve) e refuzuan atë (Kuranin), vendi i tyre është zjarri.” 4


1 Hud 11:17

2 En-Aam  6:19

3 Al-A’raf  7:158

4 Hud 11:17

Shpërndaje: