Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Ai që thotë se shqiptimi i Kuranit është i krijuar, apo se Kurani është i krijuar

Imam Ebul-Husejn Muhammed bin Ebi Ja’la el-Hanbeli (v. 526)

Burimi: Tabakat-ul-Hanabilah (1/270-271)

www.perlatmuslimane.com

E kopjova dorëshkrimin e Ebu Hafs el-Ukbarit: el-Huseini ez-Zajjat na tregoi: Ebu Bekri Ismail bin Is’hak bin Ibrahim bin Mihran eth-Thakafi en-Nejsabûri, i njohur gjithashtu si es-Sarraxh, më tregoi:

“E pyeta Ahmed bin Hanbel në lidhje me atë që thotë se Kurani është krijuar.

Imam Ahmed bin Hanbeli u përgjigj: “Ai është kafir.”

Unë e pyeta në lidhje me atë që thotë se shqiptimi i Kuranit është i krijuar.

Ai u përgjigj: “Ai është Xhehmi.”

Shpërndaje: