Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Allahu nuk i shikon tre veta në ditën e gjykimit

Imam Ahmed bin Shuajb en-Nesai 

Burimi: es-Sunnen (2561)

Shpjegues: Hafidh Xhalal-ud-Din es-Sujuti (v. 911)

Shpjegues II: Imam Abul-Hasan el-Hanefij es-Sindij (v. 1138)

Burimi: Sherh Sunnen en-Nesai (3/84)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

2561 – I dërguari i Allahut ka thënë:

“Tre veta, Allahu i Lartësuar nuk do t’i shikojë në ditën e gjykimit: të pabindurin ndaj prindërve, gruan që krahasohet me burra dhe personin e pandjeshëm (që nuk ka xhelozi ndaj familjes).”

Shpjegimi i hadithit:

Imam Es-Sujuti ka thënë:

“…gruan që krahasohet me burra…”

– Është për qëllim, gruaja që u përngjan burrave në veshje dhe dukje. Megjithatë është gjë e mirë që dituria dhe mendimet e saj të jenë si të burrave.

“…personin e pandjeshëm…”

– Është për qëllim, ai i cili nuk është xheloz ndaj familjes së tij. Është thënë se shprehja e përdorur në këtë hadith, rrjedh nga gjuha siriane (e vjetër) e cila më vonë është arabizuar.”

Es-Sindij ka thënë:

“…të pabindurin ndaj prindërve…”

– Është për qëllim, ai është personi i cili nuk është i dëgjueshëm ndaj prindërve të tij.

Shpërndaje: