Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Bidati ka katër baza

Imam Ebu Bekr Muhammed bin el-Husajn el-Axhurri (v. 360)

Një përmbledhje nga libri “esh-Shari’ah”

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Jusuf bin Asbat ka thënë:

“Bidati ka katër baza; Rauafidat (Shiitët), Khauarixhët, Kaderitë dhe Murxhiat. Pastaj ndahen nga çdo sekt tetëmbëdhjetë sekte të reja. Rezultati është shtatëdhjetë e dy. Ndërsa lidhur me grupin e shtatëdhjetë e tre ai është Ehlus-Sunneti dhe Xhemati të cilin profeti (salAllahu alejhi ue selem) e ka përmendur duke thënë:

“Ai është Grupi i Shpëtuar.”

Shpërndaje: