“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Bretkosat as nuk lejohen të hahen e as të vriten

Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbel (v. 290)

Burimi: Meseil-ul-Imam Ahmed (3/892)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

1202 – E pyeta babain tim (imam Ahmedin) për ngrënien e bretkosave.

Ai u përgjigj:

“Ato as nuk lejohen të hahen e as të vriten. Në një hadith të transmetuar nga Abdurr-Rrahmani, profeti ndaloi vrasjen e bretkosave.” 1


1 Ebu Daudi (1684). Autentik sipas Albanit në “Sahih Sunnen Ebi Daud” (2/465).

I dërguari i Allahut  ka thënë:

“Mos i mbytni bretkosat për shkak se kuakja e tyre është tesbih (thonë SubhanAllah).”

Shpërndaje: