Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Çdo gjë tjetër është përçarje

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

Burimi: El-As’ilah el-Katarijjeh, fq. 34-35

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Cili është gjykimi mbi personin që u bashkohet grupeve dhe partive islamike?

Përgjigje: Ai që i bashkohet rrugës së Selefëve ndjek të vërtetën. Çdo gjë që e kundërshton atë është përçarje. Shumë dijetarë kanë saktësuar hadithin e profetit :

“Jehudët u ndanë në shtatëdhjetë e një grupe. Nasarat u ndanë në shtatëdhjetë e dy grupe. Umeti im do të ndahet në shtatëdhjetë e tre grupe. Të gjithë do të hyjnë në zjarr përveç njërit.”

Ata thanë: ”Cili është ai grup, o i dërguari i Allahut?”

Ai tha: ”Ata që pasojnë atë që unë dhe shokët e mi pasojmë sot.”

Transmeton Ibn Maxheh (3992), Tirmidhi (2641) dhe Ebu Daudi (4596). I mirë sipas Albanit në ”Mishkat-ul-Mesebih.

Grupi i ndihmuar dhe triumfues është ai që pason metodologjinë e Selefëve me zemër, me gjuhë dhe me vepra.

Shpërndaje: