Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Dallimi mes qenit të zi dhe qenve të tjerë

Imam Muhamed bin Muflih El-Makdisi (v. 763) 
El-Edeb Esh-Sherijeh (3/528-529)
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Shejkh Mexhd-ud-Din ka thënë në ”Sherh-ul-Hidajeh”:

”Qeni i zi është i ndryshëm nga qentë e tjerë në tre mënyra:

1 – Ai ia prish namazin namazfalësit kur kalon para tij.

2 – Ndalohet gjuetia dhe posedimi i qenit të zi.

3 – Lejohet vrasja e tij.”

Sipas një transmetimi, ai është një qen i zi është krejtësisht i cili nuk ka asnjë ngjyrë tjetër diku. Nëse është i bardhë në mes të syve ai nuk konsiderohet të jetë i zi dhe si pasojë gjykimet e qenit të zi nuk vlejnë për të. Ky është mendimi i Thalabit.

Një transmetim tjetër thotë se nëse është i bardhë në mes të syve vërtet vlejnë për të gjykimet e qenit të zi. Ky është mendimi i saktë sepse Muslimi transmeton nga Xhabiri se profeti ﷺ ka thënë:

”Vriteni qenin e zi me dy njolla të bardha, ai është shejtan!” 

Transmeton Muslimi (10/237).

Shpërndaje: