Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Dallimi mes qenit të zi dhe qenve të tjerë

Imam Muhammed bin Muflih el-Makdisi (v. 763) 

Burimi: el-Adab esh-Shar´ijjeh (3/528-529)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Shejkh Mexhd-ud-Din ka thënë në ”Sherh-ul-Hidajeh”:

”Qeni i zi është i ndryshëm nga qentë e tjerë në tre mënyra:

1 – Ai ia prish namazin personit që është duke u falur kur ai kalon para tij.

2 – Është e ndaluar për të gjuajtur me të dhe të poseduar një qen të zi.

3 – Lejohet vrasja e tij.”

Sipas një transmetimi, ai është një qen i zi është krejtësisht i cili nuk ka asnjë ngjyrë tjetër diku. Dhe në qoftë se do të ishte i bardhë në mes të syve ai nuk konsiderohet të jetë i zi dhe si pasojë gjykimet e qenit të zi nuk vlejnë për të. Ky është mendimi i Thalabit.

Një transmetim tjetër thotë se në qoftë se do të ishte i bardhë në mes të syve vërtet vlejnë për për të gjykimet e qenit të zi. Ky është mendimi i saktë sepse Muslimi transmeton nga Xhabirit se Profeti salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

”Vritne qenin e zi me dy njolla të bardha; ai është një shejtan.” 1

_______________________

1 Muslimi (10/237).

Shpërndaje: