Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Disa nga bartësit e flamurit sot

Alameh Zejd bin Muhammed bin Hadi el-Medkhali (v. 1435)

Burimi: el-Axhuibeh el-Atharijjeh an-il-Masa’il el-Menhexhijjeh, fq. 61

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Është tërësish e saktë të thuhet se sot ka individë që mbajnë flamurin e kritikës dhe lavdërimit. Ata janë të njohur për kujdesjen e tyre ndaj Kuranit dhe njohuritë e tyre, Sunnetin dhe njohuritë e tij, për përhapjen dhe mbrojtjen e tij. Allahu i ka dhënë atyre aftësi për të kuptuar fenë në përgjithësi dhe për të kuptuar davetin dhe se si duhet trajtuar incidentet në veçanti. Është në rregull për të përmendur disa nga ata që jetojnë sot:

1 – Shejkh Salih bin Feuzan el-Feuzan

2 – Shejkh Abdul-Aziz bin Abd-Allah Alush-Shejkh

3 – Shejkh Salih bin Muhammed el-Luhejdan

4 – Shejkh Abdullah bin Abdirr-Rrahman el-Gudejjan

5 – Shejkh Ahmed bin Jahja en-Nexhmi

6 – Shejkh Rabi bin Hadi el-Medkhali

7 – Shejkh Abdul-Muhsin bin Hamad el-Abbad el-Bedr

8 – Shejkh Salih bin bin Abdul-Aziz Alush-Shejkh

9 – Shejkh Ubejd bin Abdilah el-Xhabirij

10 – Shejkh Salih bin Sad es-Suhejmi 

11 – Shejkh Muhammed bin Hadi el-Medkhali

12 – Shejkh Sulejman bin Abdil-lah Abal-Khejl

Shpërndaje: