Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Dituria e obligueshme në lidhje me profetin tonë Muhamedin në pika të shkurtra

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

Burimi: Sherh Usul-ith-Thalathah fq, 199-201

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Janë tre parimet kryesore, që çdo njeri duhet t’i dijë dhe të jetë i vetëdijshëm ndaj tyre. Ato janë: Dituria e robit për Zotin, fenë dhe profetin e tij. Kur jemi tek njohuria mbi profetin (salAllahu alejhi ue selem), ajo përfshin pesë gjëra:

1 ) Njohja e prejardhjes së tij. Ai i përkiste prejardhjes më fisnike dhe i takonte familjes Hashimi nga fisi i Kurejshëtve dhe pjesë e arabëve. Ai ishte Muhamedi djali i Abdullahut, i biri i Abdul Mutalibit, i cili ishte i biri i Hashimit, deri në fund të prejardhjes së tij.

2 ) Moshën që ai arriti. Ai jetoi gjashtëdhjetë e tre vjet.

3 ) Vendi ku lindi, ku emigroi, njohja e jetës së tij si profet. Ai lindi në qytetin e Mekes. Emigroi në Medine. Jeta e tij si profet ka zgjatur njëzet e tre vite. Shpallja filloi t’i vinte në moshën dyzet vjeçare dhe atë në muajin e Ramazanit. Ai ka lindur, pra në Mekë, ku ai ka jetuar pesëdhjetë e tre vjet. Pastaj ai emigroi në Medine, jetoi aty për dhjetë vjet të tjera ku edhe vdiq në muajin Rabia-ul-Euel në vitin e njëmbëdhjetë pas Hixhretit (emigrimit).

4 ) Me çfarë u bë ai profet dhe me çfarë u bë i dërguar? Ai u bë profet sepse Allahu i kishte dërguar atij shpalljen. Ajetet e para ishin:

“Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi (çdo gjë). Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur. Lexo! Se Zoti yt është më Bujari! Ai që e mësoi (njeriun) të shkruajë me pendë. Ia mësoi njeriut atë që nuk e dinte.” 1

Ai u bë i dërguar me fjalët e Allahut kur ju shpall atij:

“O ti i mbuluar! Ngrihu dhe tërhiqu vërejtjen (duke i thirrur). Dhe madhëroje Zotin tënd! Dhe rrobat tua pastroi! Dhe të keqes së ndyrë (idhujve) largohu! Dhe mos u mburr me atë që jep e të duket shumë! Dhe për hir të Zotit tënd duro!” 2

Kështu ai u ngrit dhe paralajmëroi dhe predikoi atë që Allahu (Azze ue Xhel) e kishte obliguar.

5 ) Përse u dërgua ai dhe cili ishte mesazhi tij?

Ai u dërgua për të thirrur në Njësimin e Allahut të Lartësuar dhe në ligjet e shpallura prej Tij – të cilat përfshinin veprimet e lejuara dhe të ndaluara. Ai u dërgua si mëshirë për të gjitha krijesat për t’i nxjerrë ata nga politeizmi, errësira shtypëse e injorancës, për t’i çuar ata në adhurimin e pastër dhe të sinqertë, në dritën e besimit dhe të dijes, në mënyrë që ata të mund të arrijnë mëshirën dhe kënaqësinë e Allahut, dhe kështu të shpëtojnë nga dënimi dhe zemërimi i Tij.


1 Al-‘Alak 96:1-5

2 El-Muddethir 74:1-7

Shpërndaje: