“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Dy mosbesimet e krishterëve dhe të jehudëve

Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)

Burimi: el-Xheuab es-Sahih li men beddala Din-el-Mesih (1/75)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Feja e kotë e të krishterëve është një fe e shpikur të cilën ata e kanë shpikur pas Mesiut (alejhis-selam). Me të ata e ndryshuan fenë e Mesiut. Kushdo që u largua nga feja e Mesiut për në fenë e tyre të shpikur devijoi.

Kur Allahu dërgoi Muhammedin (salAllahu alejhi ue selem) ata e mohuan atë. Kështu mosbesimi dhe devijimet e tyre ishin nga dy këndvështrime:

1 – Ata ndryshuan fenë e të dërguarit të parë (Isaut alejhi-selam).

2 – Ata e përgënjeshtruan profetin e dytë (Muhammedin salAllahu alejhi ue selem).

Në të njëjtën mënyrë ishte mosbesimi i jehudëve kur ndryshuan Teuratin para se tu dërgohej Mesiu dhe më pas kur ata e përgënjeshtruan Mesinë.

Shpërndaje: