Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Dyshimet mbi thirrjen në Teuhid

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan 

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetësi: “E keni cekur edhe më herët, se Nuhu (alejhis-selam) e thirri popullin e tij në njësimin e Allahut (në adhurim) për njëmijë vite pa pesëdhjetë. Kurse në mesin tonë gjejmë njerëz të cilët thonë, që të mos përqëndrohemi (bëhemi rigoroz) në këtë thirrje sepse kjo po i përçan radhët e muslimanëve; dhe se baza e besimit të çdo muslimani është se: çdokush e njëson Allahun në adhurim. Çfarë është përgjigja ndaj këtij dyshimi?”

Përgjigje: “Kjo vie në kundërshtim me thirrjen e të gjithë Profetëve (alejhimus-salatu ues-selam). Profetët kan thirrur në Teuhid, i kërkonin të tjerëve të bënin një gjë të tillë dhe fillonin në thirrje vetëm nga kjo. Kjo është një shtytje shtesë që të thërrasim në teuhid.

Kjo është prej rrugës së hizbive, të cilët i japin rëndësi më shumë rregullave të vëna nga grupet apo xhematet e veta, kurse nuk ju intereson Teuhidi dhe akideja (njësimi i Allahut në Adhurim dhe Besimi i drejtë). Kjo është rrugë e humbur e cila kundërshton rrugën e Profetëve (alejhimus-salatu ues-selam), rrugë që e kanë praktikuar dijetarët dhe të parët tanë të mirë.

Mos ua vëni veshin atyre, duhet kundërshtuar ata dhe duhet paralajmëruar kundër tyre. Njerëzit kanë nevojë për ligjërata në lidhje me Teuhidin dhe mësimin e tij. Sepse, mund të ndodhin gabime nga padituria etj, e nëse e lëm anash mësimin e Teuhidit, atëherë në mesin e njerëzve do të lindin risitë, shirkijatet dhe gjërat e tjera të liga.”

Shpërndaje: